We publish our original catalogue "BOKUSAI" biannually in March and September. "BOKUSAI" offers mainly Japanese antique kakemono or hanging scrolls, panels and other selected items. If you would like to receive a catalogue, please let us know via the form below. If you have any specific artists or items you are interested in or looking for, let us know by remarks column.

*We publish "BOKUSAI" catalogue for the purpose of selling. Therefore please refrain from requesting a catalogue for just looking purpose. We reserve the right to suspend sending the catalogues when we did not receive any inquiries or orders from the customer in certain period.

Request Catalog

  • BOKUSAI Vol.31
  • BOKUSAI Vol.31
  • BOKUSAI Vol.31
BOKUSAI Vol.31
BOKUSAI Vol.31
BOKUSAI Vol.31

October 2022

BOKUSAI Vol.31
Artists Sesson Shukei,attributed to Bokusho Sunsho,Date Yoshimura,Toda Tadanaka,Miyamoto Musashi,Konoe Hisamichi,Katagiri Sekishu,Oishi Kuranosuke,Kojima Soshin,Nakanoin Michimi,Hosikawa Shigekata,Tokugawa Yoshiko*,Chikusui Jochi,Sugano Hakuka,Takano Choei,Ninomiya Kinjiro,Ko Isai,Wakisaka Yasutada,Nagano Sensai,Ishida Eikichi,Kuroda Hakuan,Yi Fujiu,Okano Sekiho,Satake Hohei,Fukuhara Gogaku,Ishizaki Yushi,Mochizuki Gyokusen,Yamaguchi Sojun,Masuda Kyuboku,Kida Kado,Kakizaki Shinsai,Cho Koran*,Mibuno Tadami,Fujiwara no Kiyotada,Sakanoue no Korenori,attributed to Sugawara Naonosuke,Sanjonishi Sanetaka,Koyama Fujio,Koizumi Junsaku,Okawa Sumei,Kosaka Kiseki,Niwano Nikkyo,Unga Genyo,Ingen Ryuki,Ito Shoshin,Takashima Hokkai,Ikeda Shoen*,Nakamura Teii,Kitani Chigusa*,Ito Seikin*,Matsumoto Houji,Yasuda Yukihiko,Miyake Kokki,Gilles Gorriti,Izumi Shigeru,Higashiyama Kaii,Kawasaki Shoko,Ida Senshu and more
(* female artist)

Back Issues

Season

Category

Paintings and Calligraphies

Buddhist Sect