We publish our original catalogue "BOKUSAI" biannually in March and September. "BOKUSAI" offers mainly Japanese antique kakemono or hanging scrolls, panels and other selected items. If you would like to receive a catalogue, please let us know via the form below. If you have any specific artists or items you are interested in or looking for, let us know by remarks column.

*We publish "BOKUSAI" catalogue for the purpose of selling. Therefore please refrain from requesting a catalogue for just looking purpose. We reserve the right to suspend sending the catalogues when we did not receive any inquiries or orders from the customer in certain period.

Request Catalog

  • BOKUSAI  Vol.25
  • BOKUSAI  Vol.25
  • BOKUSAI  Vol.25
BOKUSAI  Vol.25
BOKUSAI  Vol.25
BOKUSAI  Vol.25

October 2019

BOKUSAI Vol.25
Artists Sesshu Toyo, Iwasa Matabei, Kano Sansetsu, Hanabusa Iccho, Kiyohara Harunobu, Kano Tanyu, Kogetsu Sogan, Kano Shosen'in Masanobu, Tosa Mitsuoki, Reizei Tamechika, Tawaraya Sotatsu, Honami Koetsu, Suzuki Kiitsu, Oda Shitsushitsu*, Seisetsu Shucho, Hakuin Ekaku, Fugai Ekun, Rennyo-shonin, Ranzan, Jiun Sonja, Ko Yugai, Oishi Junkyo*, Sakaki Hyakusen, Ike Taiga, Tani Buncho, Yokoyama Seiki, Mori Sosen, Matsumura Keibun, Nagasawa Rosetsu, Maruyama Okyo, Yosa Buson, Shibata Zeshin, Okuhara Seiko*, Kaiho Seiryo, Prince Arisugawanomiya Yukihito, Shokado Shojo, Date Masamune, Kobayashi Issa, Yosano Akiko, Yoshida Shoin, Takahashi Deishu, Saigo Takamori, Kikkawa Reika, Konoshima Okoku, Kondo Koichiro, Tsuji Kako, Takeda Mokurai, Koda Shuetsu, Kosugi Hoan, Kamisaka Sekka and more
(* female artist)

Back Issues

Season

Category

Paintings and Calligraphies

Buddhist Sect