We publish our original catalogue "BOKUSAI" biannually in March and September. "BOKUSAI" offers mainly Japanese antique kakemono or hanging scrolls, panels and other selected items. If you would like to receive a catalogue, please let us know via the form below. If you have any specific artists or items you are interested in or looking for, let us know by remarks column.

*We publish "BOKUSAI" catalogue for the purpose of selling. Therefore please refrain from requesting a catalogue for just looking purpose. We reserve the right to suspend sending the catalogues when we did not receive any inquiries or orders from the customer in certain period.

Request Catalog

  • BOKUSAI Vol.3
  • BOKUSAI Vol.3
  • BOKUSAI Vol.3
BOKUSAI Vol.3
BOKUSAI Vol.3
BOKUSAI Vol.3

October 2008

BOKUSAI Vol.3
Artists Kano Tanyu, Shokado Shojo, Daitsu Bunchi of Enshoji, Karasuma Mitsuhiro, Ike Taiga, Yosa Buson, Kuwayama Gyokushu, Tani Buncho, Maruyama Okyo, Nagasawa Rosetsu, Ito Jakuchu, Mori Sosen, Matsumura Keibun, Watanabe Kazan, Katsushika Hokusai, Shibata Zeshin, Sakurado Tamao, Otagaki Rengetsu, Jiun Onko, Ryokan, Seisetsu Shucho, Hounyo shonin of Nishihonganji, Sakuma Shozan, Tokugawa Nariaki, Kido Takamitsu, Saigo Takamori, Okubo Toshimichi, Kondo Isami, Portrait of Sen Rikyu, Kawakami Fuhaku, Kobayashi Issa, Hashimoto Gaho, Hashimoto Kansetsu, Takeuchi Seiho, Uemura Shoen, Kikuchi Keigetsu, Yoshii Isamu, Aoki Daijo, Maurice Utrillo, Migishi Setsuko, Koiso Ryohei, Mushanokoji Saneatsu, Shiokawa Bunrin, Yamamoto Kugai and more

Back Issues

Season

Category

Paintings and Calligraphies

Buddhist Sect